Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap, losse (yoga-)lessen, workshops en retraites/weekenden. Door deelname aan een yogales, workshop of retreat verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

Betalingen en lidmaatschap

 • Een lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Het maandabonnement is één maand geldig.  
 • Het lestegoed is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Via het online inschrijfsysteem -Momoyoga- kun je jezelf aanmelden voor een yogales of workshop. In Momoyoga kun je verder o.a. zien of er een roosterwijziging is, hoeveel lestegoed je nog hebt en of er plaats is in de les. Het afmelden van een ingeschreven yogales moet uiterlijk twee uur voor aanvang geschieden, anders wordt de ingeschreven les van je lestegoed afgehaald.
 • Studio Healthy Balance mag altijd een roosterwijzing toepassen of een yogales annuleren.
 • Het verschuldigde lesgeld wordt middels automatische incasso voldaan. Betalingen voor een losse yogales, strippenkaart, workshop of retreat geschieden middels iDeal. Betalingen geschieden vooraf.
 • Studio Healthy Balance heeft het recht om de tarieven tussentijds te wijzigen.  
 • Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht.
 • De opzegtermijn is één maand. Voor opzegging van je lidmaatschap stuur je uiterlijk de laatste dag van de voorgaande maand een e-mail naar info@studiohealthybalance.nl of middels het invullen van het contactformulier. Pas na een bevestiging van Studio Healthy Balance is de opzegging definitief. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Bij opzegging vervalt je lestegoed.
 • Tijdens de feestdagen en de 1e week van de kerstvakantie is er geen les. Tijdens de maanden juli en augustus kan er sprake zijn van een zomerrooster. 
 • Indien de yogastudio gesloten is wegens vakantie en/of ziekte van de docenten worden de abonnementen langer geldig gemaakt, evenredig aan de gesloten periode. 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Yoga en Massage Studio Healthy Balance en zijn docenten zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of blessures die zijn ontstaan tijdens deelname aan de (yoga-)lessen, workshops of retraite/weekend.
 • Elke deelnemer dient lichamelijke klachten of als er sprake is van een zwangerschap te melden aan de yogadocent. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale, lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelende arts/therapeut te worden geraadpleegd.
 •  Yoga en Massage Studio Healthy Balance en de docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Aanvullende algemene voorwaarden workshops en retraites/weekenden

 • Het afzien van deelname aan een workshop of retraite/weekend geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of aanbetaling. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Yoga en Massage Studio Healthy Balance heeft het recht een workshop of retraite/weekend te annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga en Massage Studio Healthy Balance heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere vorm van compensatie.